Головна сторінка

На цьому сайті цікаво та доступно викладено суть питання "цінні папери". Розкриті такі терміни як: акції, облігації, емітент, інвестор та інші.

Цінні папери (securities)

Ви запитаєте, а навіщо це нам!? Гарна робота зараз ще не гарантує якісної пенсії та достатку в майбутньому. На жаль, як показують останні роки, на державу не завжди можна покластися. Тому, поки ви молоді, слід самому подбати про свою старість і добробут можливо не лише дітей, але й внуків. Інвестування в цінні папери, ось, що може вам допомогти. Це звичайно не панацея від всіх бід, а лише - альтернатива розумного вкладення ваших грошей.

А, щоб ви орієнтувалися в даному питанні, ми пропонуємо вам екскурс в світ цінних паперів. Без премудростей, доступно та цікаво.

Кожен з учасників економічної діяльності здебільшого має обмежену кількість фінансових ресурсів, які з метою отримання прибутку можуть бути вкладені безпосередньо у виробництво або надані на певних умовах під коротко або довготермінові кредити.

Однак досить часто виникають ситуації (розширення виробництва, впровадження нових технологій, термінове погашення старих кредитів, купівля нерухомості та інше), коли суб'єктові економічної діяльності нагально потрібні набагато більші грошові маси, ніж він має у своєму розпорядженні.

Фондова біржа цінних паперів

Можливі два варіанти вирішення проблеми: звернутися до фінансового посередника (банку, інвестиційного фонду, підприємства) та взяти відповідний кредит, або випустити в обіг цінні папери і одержати необхідні кошти від їхньої реалізації.

Під цінними паперами розуміють грошові документи, які підтверджують дольову участь їхніх власників у капіталі (власності) відповідного акціонерного товариства або факт надання грошового кредиту власником цінних паперів акціонерному товариству і надає право власнику цінних паперів на отримання певної грошової винагороди (доходу) за інвестування своїх коштів в економічну діяльність акціонерного товариства.

Наверх ^